Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 1 (475) 2019

Титульна сторінка

Зміст

СУДНОБУДУВАННЯ

А. Г. Егоров Исследование изменения пассажировместимости речных круизных пассажирских судов

Я. А. Кльова, В. В. Савочкіна Прогноз показателей комфортности лоцманского катера на этапе концептуального проектирования

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

А. В. Бернацький, В. Д. Шелягін, О. В. Сіора, О. М. Берднікова, І. М. Клочков, В. М. Сидорець. Про вибір просторового положення для лазерного зварювання алюмінієвого сплаву АМг6М

Д. С. Гладченко, С. В. Драган Розроблення малоамперного джерела живлення для аргонодугового зварювання та наплавлення з використанням комп’ютерного моделювання

А. В. Молтасов, П. Н. Ткач Расчёт напряжений вблизи корневого усиления стыкового сварного соединения

Збігнєв Сементковскій, Мирослав Руцький, Дмитро Морозов, Роберт Мартиновський, О. М. Шелковий, Ю. Г. Гуцаленко Моніторинг системи шліфування кованих колінчастих валів для суднових двигунів

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

О. С. Митрофанов Стенд для випробування та дослідження роторно-поршневих двигунів

С. І. Сербін, Б. Т. Діасамідзе Дослідження впливу швидкості розпилювання рідкого палива на характеристики двопаливної газотурбінної камери згоряння

М. В. Слободянюк Особливості процесу впорскування палива на швидкісній характеристиці середньооборотного дизеля в умовах змінних режимів

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

О. А. Бєляновська, Р. Д. Литовченко, К. М. Сухий, О. О. Oвчинникова, М. В. Губинський Експлуатаційні характеристики адсорбційного регенератора теплоти та вологи на основі композиту «силікагель – натрій ацетат»

А. П. Шевцов, Г. В. Кузнецов Оцінка фракційної ефективності градієнтного перенесення аерозолів в елементах енергетичних установок

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Л. Т. Алоба Класифікація та особливості керування групою пошукових автономних ненаселених підводних апаратів

С. В. Медушевський Формування комплексної стратегії управління ризиками якості, інформаційної безпеки та цілісності GxP-критичних даних автоматизованих інформаційних систем

А. П. Олійник, Л. І. Фешанич, Г. В. Григорчук Розроблення системи оцінювання аеродинамічних характеристик лопаткового агрегату складних технічних систем

С. В. Рагулин, В. В. Ушаков Использование платформы Arduino при разработке метода инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопии

А. Н. Самойлов, И. В. Шевченко Подходы к идентификации фрагментов контура дислокации на пластине монокристалла полупроводника

А. С. Сірівчук Розробка системи стабілізації диференту автономного підводного апарата з радіобуєм

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

А. П. Бень, А. І. Федоров Формування вантажного плану контейнеровоза згідно з логічними правилами завантаження-вивантаження

А. В. Бондар Концепція цінності людських ресурсів проектно-орієнтованої організації

Д. С. Нєвєдров Розроблення підходів до управління програмами безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту

А. І. Петрушка, А. М. Пелещишин Проекційна модель оцінювання вагомості наукового контенту

І. Ф. Повхан Моделі алгоритмів розпізнавання у вигляді логічних дерев класифікації

М. В. Ушкац, С. Ю. Ушкац Розрахунок п’ятого віріального коефіцієнта за допомогою багатопоточних обчислень на основі технології ComputeShader бібліотеки DirectX11

И. В. Шевченко, И. Г. Оксанич Концептуальное моделирование организационно-технических систем

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

А. О. Бойко, А. В. Височина Формалізація явних та латентних зв’язків між податковим та інвестиційним каналами виведення капіталу

О. Д. Дерігін Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в галузі морського транспорту України

А. В. Завгородній Механізми залучення іноземних інвестицій: регіональний вимір

Д. Л. Кобець Інструментарій управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах промислової революції 4.0

А. В. Огієнко, М. М. Огієнко Розвиток потенціалу туристичних підприємств Миколаївської області

В. Н. Парсяк, Є. В. Парсяк Безпека як визначальна цінність сучасного буття

В. В. Смачило, Т. Л. Наливайко, П. А. Різник Адаптація персоналу підприємницьких структур: сутність та складники

В. О. Хаврук Інтегральна оцінка ефективності функціонування станцій технічного обслуговування автомобілів

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

О. В. Барабаш Особливості моделей впровадження та функціонування системи екологічного управління на промислових підприємствах

А. С. Колєгова, Г. Г. Трохименко Вивчення процесів сорбції та десорбції іонів кадмію (cd2+) на іоніті КУ-2-8 у кислій формі з мінералізованих стічних вод

І. В. Наконечний, Г. Г. Трохименко, С. М. Літвак Еколого-раціональні шляхи техногенного відновлення Тилігульського лиману

Р. В. Петрук, Г. Д. Петрук Аналіз квантово-хімічних розрахунків перебігу лужного гідролізу як реагентного методу під час знешкодження фосфорвмісних пестицидів

О. Ф. Протасенко, Г. В. Мигаль Застосування принципів зеленої інфраструктури на підприємствах