Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 1 (479) 2020

Титульна сторінка

Зміст

СУДНОБУДУВАННЯ

А. А. Грабенко, Ю. Н. Коробанов, А. И. Кузнецов ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ МАЛИХ І ШВИДКІСНИХ СУДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗПОДІЛУ ВЕЙБУЛЛА

А. Г. Егоров СТВОРЕННЯ ОБВОДІВ ТА ОЦІНКА ХОДОВИХ ЯКОСТЕЙ КРУЇЗНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН ЗМІШАНОГО ПЛАВАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

O. V. Lytosh, Ji Ran ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ГЕРМЕТИЧНИХ КОМПРЕСОРНИХ АГРЕГАТІВ СУДНОВОГО ОБЛАДНАННЯ КОНДИЦІЮВАННЯ ТА РЕФРИЖЕРАЦІЇ

О. С. Митрофанов ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РОТОРНО-ПОРШНЕВИХ ДВИГУНІВ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ АКУМУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

S. I. Serbin, Wang YunFei ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НИЗЬКОЕМІСІЙНОГО СПАЛЮВАННЯ ПОПУТНОГО ГАЗУ В ГТД В СКЛАДІ ПЛАВУЧОЇ СИСТЕМИ ВИДОБУТКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИВАНТАЖЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ

О. М. Філіпщук, О. В. Колбасенко ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДНОВИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК У ПРОЦЕСІ СПАЛЮВАННЯ ВОДОПАЛИВНИХ ЕМУЛЬСІЙ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Т. Г. Баган, М. Ю. Кузін НЕЧІТКИЙ ДИНАМІЧНИЙ КОРЕКТОР ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ІЗ ПАРАМЕТРИЧНОЮ НЕСТАЦІОНАРНІСТЮ

Д. О. Ковалюк, О. О. Ковалюк ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДУВАЛЬНОГО ТА ІНВЕРСНОГО НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ РЕГУЛЯТОРІВ У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Є. М. Байлюк, В. В. Болотіна, О. А. Покотило АНАЛІЗ АТАК «ЛЮДИНА ПОСЕРЕДИНІ», МЕТОДИ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЯК ЇХ ПОПЕРЕДИТИ

Я. Ю. Дорогий, В. В. Цуркан ОГЛЯД МЕТОДІВ ВЕРИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРИЗОВАНИХ МОДЕЛЕЙ

А. Н. Романюк, С. И. Вяткин, В. В. Войтко, О. В. Романюк МЕТОД ФАКТОРИЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ДВОНАПРАВЛЕНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ТРИВИМІРНИХ СЦЕНАХ

А. Н. Хомченко, А. Н. Варшамов СКІНЧЕННІ ЕЛЕМЕНТИ БІКВАДРАТИЧНОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ: СТАНДАРТИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ

О. В. Цеслів, А. С. Коломієць ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ СТАРТАП ПРОЄКТІВ МЕТОДОМ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

У. Л. Гилка ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ МОЖЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

К. В. Чичуліна ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ “МРІЯ”»

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

О. С. Ковров, Д. В. Кулікова, З. Л. Сушко ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ МОКРОЇ ОЧИСТКИ ГАЗОПИЛОВИХ ВИКИДІВ НА ШАХТНІЙ КОТЕЛЬНІ