Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 1 (484) 2021

Титульна сторінка

Зміст

СУДНОБУДУВАННЯ

О. Г. Єгоров ОСОБЛИВОСТІ КІТАЙСЬКИХ РІЧКОВИХ КРУЇЗІВ І ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ ЦІ КРУЇЗНІ ЛІНІЇ

К. С. Трунін ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО МОДЕЛЮЮЧОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ МОРСЬКИХ ПРИВ’ЯЗНИХ СИСТЕМ З ГНУЧКИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

О. О. Островерх, О. М. Агапов, О. І. Зінченко, О. М. Леоненко СТАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ САМОБЛОКУВАЛЬНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕНОГО ТЕРТЯ З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ЙОГО НАДІЙНОСТІ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Б. Т. Діасамідзе ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ТОКСИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ У ДВОПАЛИВНІЙ НИЗЬКОЕМІСІЙНІЙ КАМЕРІ ЗГОРЯННЯ ГТД ПІД ЧАС РОБОТИ НА ГАЗОПОДІБНОМУ ПАЛИВІ

М. O. Олалі, Е. Ф. Осайсай, Н. В. Олалі ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

А. А. Лисенко, М. В. Воробйов АНАЛІЗ ПОЦЕСУ ПРЯМОГО СПАЛЮВАННЯ БІОМАСИ В ПРОМИСЛОВИХ ОБЕРТОВИХ ПЕЧАХ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

С. О. Бур’ян, М. В. Печеник, Г. Ю. Землянухіна, І. С. Єпіфанцев ЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМОВАНИХ РЕЛЕ НИЗЬКОГО РІВНЯ

О. І. Вовченко, Л. Ю. Демиденко, С. С. Козирєв ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ УМОВ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ІМПУЛЬСНОГО РОЗРЯДУ В ЕКЗОТЕРМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

М. І. Горбійчук, Д. Р. Кропивницький МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПОГЛИБЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН ПІД ЧАС БУРІННЯ ГВИНТОВИМИ ВИБІЙНИМИ ДВИГУНАМИ

Р. О. Іваненко, С. А. Мураховський КОМПЕНСАЦІЙНА СИСТЕМА ПРЕЦИЗІЙНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ГІРОСКОПІЧНИХ ПРИЛАДІВ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

І. А. Гетьман, Т. В. Кухтик, М. А. Держевецька ПРОГНОЗУВАННЯ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ

К. О. Кірей СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

С. Б. Приходько, М. В. Ворона ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ PHP-ЗАСТОСУНКІВ З ВІДКРИТИМ КОДОМ ЗА НЕЛІНІЙНИМИ РЕГРЕСІЙНИМИ МОДЕЛЯМИ З РІЗНИМИ ФАКТОРАМИ

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

К. С. Бурунсуз ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

К. Ю. Вжитинська ТЕОРІЯ ХАОСУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ ПРОСТОРІ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

І. С. Козій, Л. Д. Пляцук, Л. Л. Гурець МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ГІДРОДИНАМІКИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ПИЛОГАЗООЧИСНОГО АПАРАТУ

Г. Г. Трохименко, О. Г. Грушина, О. М. Маринець, О. Л. Гіржева ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

М. Хаджіванд, Д. А. Долматов ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІЗНИХ УМОВ ВПОРСКУВАННЯ ГАСУ НА ПРОЦЕС ЙОГО ЗГОРЯННЯ І УТВОРЕННЯ ВИКИДІВ В КАМЕРІ ЗГОРЯННЯ