Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 2 (469) 2017

Титульна сторінка

Зміст

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Трунин К. С. Математическая модель двух связанных элементов гибкой связи морской привязной системы

Пипченко А. Д. Математическое моделирование работы буксира с азимутальными движителями на тросе

Блінцов В. С., Костенко Д. В., Трибулькевич В. В., Соколов В. В. Сучасні завдання створення багатоцільового морського безпілотного комплексу

Копійка С. В., Єгоров О. Г., Захарова І. О. Обгрунтування раціональної конструкції блоків плавучості підводних апаратів

ЕНЕРГЕТИКА

Тендитный Ю. Г. Влияние режимов сжигания жидких сернистых топлив на скорость низкотемпературной коррозии

Шманенко А. И. Образование вихревого течения во вращающемся канале и влияние на его интенсивность геометрических параметров

Рижков С. С. Трехмерное моделирование сепарационных градиентных аэрозольных технологий. Маслоотделители систем суфлирования ГТД с расходом газа до 800 м3/ч

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Локарев В. І., Волянська Я. Б. Розрахунок робочих характеристик асинхронного електропривода

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Козир Б. Ю., Поткін О. О., Фатєєв М. В. Удосконалення механізмів управління морськими наливними терміналами на основі імітаційного моделювання

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Рыжков А. С. Управление качеством образования НУК по программе «2+2» с Международным морским колледжем Чжецзян

Сливницин В. Р. Управление стоимостью проекта изготовления материала плавучести для подводной техники

Грицаєнко М. Г. Моделювання інформаційної платформи управління проектами знешкодження підводних потенційно небезбечних обєктів

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Терещенко О. М., Мельниченко Є. В., Макаренко І. М. Очищення стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та ультрафільтрації

Магась Н. І., Трохименко Г. Г. Оцінка впливу берегових джерел скиду стічних вод на стан водного середовища