Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 2 (480) 2020

Титульна сторінка

Зміст

СУДНОБУДУВАННЯ

О. Д. Піпченко МОНІТОРИНГ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК ПІД ЧАС НАВЧАННЯ НА НАВІГАЦІЙНИХ СИМУЛЯТОРАХ

О. І. Урсолов ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ, ЩО ДІЄ НА ВАЛОПРОВІД ПІД ЧАС СТОЯНКИ СУДНА ТА ЙОГО РУХУ НА ХВИЛЮВАННІ

Ю. К. Яглицький СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ ЯХТ

МАТЕРIАЛОЗНАВСТВО

Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський РОЗРАХУНКИ ТЕРМОДЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

В. В. Таланюк, А. О. Шадрін, М. Г. Кораб, М. В. Юрженко ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВАРЮВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФУЗІЙНИХ МЕДИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ СТИРОЛЬНИХ КОПОЛІМЕРІВ СEБС

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

В. С. Наливайко, В. С. Хоменко, Р. Ю. Авдюнін ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТА НАДЛИШКУ ПОВІТРЯ НА ІНДИКАТОРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ЦИКЛУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

О. А. Бєляновська, Р. Д. Литовченко, К. М. Сухий, О. О. Єрьомін, М. П. Сухий, М. В. Губинський, І. В. Суха. ПРОЦЕСИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АДСОРБЦІЙНОГО РЕГЕНЕРАТОРА ТЕПЛОТИ ТА ВОЛОГИ НА ОСНОВІ КОМПОЗИТНОГО АДСОРБЕНТУ «СИЛІКАГЕЛЬ – НАТРІЙ СУЛЬФАТ»

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА

С. П. Денисюк, П. В. Соколовський ОЦІНКА ТА ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СЕРЕДОВИЩ НА ОСНОВІ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ СИСТЕМ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

АВТОМАТИЗАЦIЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНI ТЕХНОЛОГIЇ

В. С. Блінцов, С. І. Ольшевський СТРУКТУРА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МАРШОВИМ РУХОМ ЗАСОБУ МОРСЬКОЇ РОБОТОТЕХНІКИ З ГІДРОБІОНІЧНИМ РУШІЄМ

В. Б. Кропивницька АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКІВ КЕРУВАЛЬНИХ ДІЙ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ БУРІННЯМ СВЕРДЛОВИН

А. С. Сірівчук ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРА КУРСУ АВТОНОМНОГО НЕНАСЕЛЕНОГО ПІДВОДНОГО АПАРАТУ З РАДІОБУЄМ

КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ

А. С. Коломієць, О. О. Мезенцева РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФОРМУВАННІ КОМАНДИ ІТ-ПРОЄКТУ

І. Ф. Повхан ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТУ ПЕРЕСТАНОВКИ ЯРУСІВ ЛОГІЧНОГО ДЕРЕВА МАКСИМАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ ДЛЯ БІНАРНОГО ВИПАДКУ

Ю. В. Прокоп, О. Г. Трофименко, А. С. Прокоп АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДАНИХ ДЛЯ ГЕОГРАФІЧНОГО БЛОКА АРХІВНОЇ БАЗИ ДАНИХ

ЕКОНОМIКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

О. Ю. Жукова, О. Є. Канаш, В. Н. Парсяк ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМИН МІЖ ВИРОБНИЧИМ ТА ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ У ПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ