Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 2 (485) 2021

Титульна сторінка

Зміст

СУДНОБУДУВАННЯ

А. А. Грабенко, А. І. Кузнецов ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНУ НИЗЬКОГО ТИСКУ В ЯКОСТІ МАТЕРІАЛУ КОРПУСНИХ КОНСТРУКЦІЙ МАЛИХ СУДЕН

Л. І. Коростильов, Я. О. Мартиченко ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПЛАСТИНЧАТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОРПУСНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ СТИСКАЮЧИХ ТА ЗСУВНИХ НАПРУЖЕНЬ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

А. О. Ловська, О. В. Фомін, А. В. Рибін ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНОСТІ РАМИ НАПІВВАГОНА ІЗ ЗАМКНЕНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ ХРЕБТОВОЇ БАЛКИ

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

О. В. Баранюк, М. В. Воробйов МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІННОЇ СЕКЦІЇ АПАРАТУ ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ НА ОСНОВІ ШАХОВИХ ПАКЕТІВ ТРУБ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Т. С. Арзікулов, Ю. Є. Грудзинський, О. С. Бунке ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ ЗГОРАННЯ ГАЗУ ВСЕРЕДИНІ КОТЛА

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В. А. Білий, В. А. Голіков МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ СУДНОВОЇ НАДБУДОВИ В MATLAB-SIMULINK

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

О. В. Цеслів, А. С. Коломієць, С. В. Коломієць ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЕКОПРОЄКТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Є. С. Цюман, В. І. Зюзюн ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА