Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 3 (465) 2016

Титульна сторінка

Зміст

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Давыдов И. Ф., Печенюк А. В. О практической значимости и достоверности результатов применения метода оптимальной трансформации носовой части судна

Єрошкіна С. Г. Особливості проведення світових вітрильних регат за категоріями та класами яхт

Коростылев Л. И., Дядюра Е. Ю., Литвиненко Д. Ю., Мартыченко Я. О. О прочности корпуса судов при подъеме на коротком слипе

ЕНЕРГЕТИКА

Шостак В. П., Манзюк А. Ю. Глибока утилізація теплоти відхідних газів і стисненого повітря сучасного малооборотного двигуна

Рижков С. С. Ймовірностна оцінка фракційної ефективності вловлювання аерозолів в прикордонних шарах багатофункціональних поверхонь в енергетичних установках

Борцов А. С., Шевцов А. П. Поліпшення масогабаритних показників контактних конденсаторів газопаротурбінних установок для об’єктів морської інфраструктури

Радченко Р. Н., Богданов Н. С. Топливная эффективность охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля теплоиспользующей холодильной машиной на рейсовой линии

Шевченко В. В., Філіпщук О. М., Фролов О. М. Розробка, випробування і впровадження електродіалізного опріснювача на морських суднах

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Верещаго Е. И., Костюченко В. И. Неустойчивость режима в цепи с емкостью и сварочной электрической и плазменной дугой, питаемой от источника постоянного тока

Богуславский Л. З., Овчинникова Л. Е., Чущак С. В., Козырев С. С. Исследование объемного разряда в системах электрофильтрации газов

Политыкин Б. М., Тендитный Ю. Г., Тендитная Н. В., Корнелюк О. Н. Анализ устойчивости и качества систем автоматического регулирования объекта с запаздыванием

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Рижков О. С. Management of international educational projects in NUS on example of two joint programs with Chinese partners

Блинцов В. С., Алоба Л. Т., Доан Ф. Т. Современные задачи группового управления движением автономных необитаемых подводных аппаратов

Надточій А. В. Класифікація глибоководних археологічних проектів з використанням засобів морської робототехніки

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Невинський О. Г., Ященко Ц. Р. Фізико-хімічні закономірності адсорбційного очищення вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин

Трохименко Г. Г., Циганюк Н. В. Оцінка рівня забруднення поверхневих вод р. Інгулець важкими металами

Радионов А. В. Оценка техногенного риска при заменен традиционных уплотнений магнитожидкостными герметизирующими комплексами с учетом климатических факторов

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Жукова О. Ю. Інструменти розробки стратегії впровадження іноваційного аутсорситнгу в суднобудівному інжинірингу