Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 3 (470) 2017

Титульна сторінка

Зміст

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Трунин К. С. Динамика морской привязной системы с гибкой связью

Блинцов В. С., Гринчак С. О. Теоретическое обоснование метода проектирования корабельных проемов с применением системы подпора воздуха на основе струйного водогазового аппарата

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Лебедев В. А., Драган С. В., Новиков С. В., Симутенков И. В. Управление формированием структуры шва при воздействии низкочастотными механическими колебаниями на расплав сварочной ванны (обзор)

Костин А. М., Мартыненко В. А., Лабарткава А. В. Комплексная оценка свариваемости толстолистового проката стали категории E36

ЕНЕРГЕТИКА

Рижков С. С. Розробка сепараторів стиснутого повітря на основі тривимірного моделювання

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Блінцов В. С., Войтасик А. М. Сучасні завдання автоматичного керування самохідною прив’язною підводною вантажною системою

Блінцов В. С., Сірівчук А. С. Сучасні завдання автоматизації керування автономним ненаселеним підводним апаратом з радіобуєм

Блінцов О. В., Соколов В. В. Спеціалізований моделюючий комплекс для дослідження динаміки руху підводної буксируваної системи

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Рыжков А. С. Создание универсальной вычислительной программы для управления качеством образовательных услуг НУК на международной арене

Бурунсуз К. С. Оцінка ймовірностей ризиків проекту зі створення плазмохімічних елементів

Грицаєнко М. Г. Управління проектами гуманітарного розмінування акваторій України: завдання формування організаційних структур

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Шаблій Т. О., Макаренко І. М., Береза А. Ю., Шуриберко М. М. Оцінка ефективності реагентів для стабілізаційної обробки води циркуляційних систем

Благодатний В. В., Бєлявський В. І., Башмакова А. С. Розробка та дослідження ефективності установки знезараження води плавальних басейнів

Сухарева А. С., Трохименко Г. Г., Гомеля М. Д. Електрохімічне розділення міді й цинку в процесі іонообмінного очищення води

Маркіна Л. М. Дослідження характеристик ущільнення маси цілих зношених автошин у піролізному реакторі

Літвак С. М., Літвак О. А. Аналіз показників декаплінгу за ресурсними факторами в контексті формування сталого розвитку регіону

Ремешевська І. В., Гурець Н. В., Омельчук О. А. Аналіз ефективності виробничої діяльності енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «Агропромислова компанія «Євгройл»

Кулалаєва Н. В. Формування культури екологічної безпеки майбутніх фахівців будівельного профілю через проектне навчання