Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 3 (477) 2019

Титульна сторінка

Зміст

СУДНОБУДУВАННЯ

О. І. Петренко Стан, проблеми та перспективи контейнерного суднобудування у світі

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

О. М. Філіпщук, О. В. Колбасенко Теплові та шкідливі викиди димових газів під час спалювання водопаливних емульсій

А. П. Шевцов, Г. В. Кузнецов Обгрунтування раціональної послідовності способів аерозольних градієнтних технологій в елементах суднових енергетичних установок

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

О. А. Бєляновська, Р. Д. Литовченко, К. М. Сухий, А. Є. Бузов, М. П. Сухий Енергоефективні процеси експлуатації адсорбційного акумулятора теплової енергії на основі композитного адсорбенту «силікагель – натрій сульфат»

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

І. А. Колесник Вплив електромагнітних полів різних частотних діапазонів на дифузію в електропровідних матеріалах

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

О. О. Водка Аналіз кількісних характеристик мікроструктур, синтезованих методом імовірнісних кліткових автоматів

В. Э. Волков, А. В. Коваленко Геометрія детонаційного фронту і проблема ініціювання детонації

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Л. С. Безугла, Н. І. Юрченко Особливості формування дефініцій «конкурентоспроможність» та «конкурентоспроможність підприємства»

У. В. Щурко Компаративний аналіз підходів до реалізації конкурентних стратегій різними країнами світу

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Н. П. Биковець Новий підхід до очищення суднових лляльних вод