Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 3 (481) 2020

Титульна сторінка

Зміст

СУДНОБУДУВАННЯ

Г. В. Егоров, А. Г. Егоров ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКИВІТЧИЗНЯНИХ СУХОВАНТАЖНИХ СУДЕН

Л. І. Коростильов, Я. О. Мартиченко ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПЛАСТИНЧАТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОРПУСНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ СКЛАДНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

К. Д. Євфимко, Н. О. Шаповал, С. С. Коваль МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО КОЕФІЦІЄНТА РОЗШИРЕННЯ МЕТАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ

В. В. Субботіна ВПЛИВ РЕЖИМІВ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ НА СТРУКТУРУ, КІНЕТИКУ ЗРОСТАННЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД І ТВЕРДІСТЬ ОКСИДНИХ ПОКРИТТІВ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ НА АЛЮМІНІЄВОМУ СПЛАВІ АК6

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕДУКУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ РОТОРНО-ПОРШНЕВИХ ДВИГУНІВ

Ю. Л. Мошенцев, А. А. Гогоренко ВИБІР ВІДСТАНЕЙ МІЖ ДІАФРАГМАМИ ТА ШВИДКОСТЕЙ ТЕПЛОНОСІЇВ ДЛЯ КОЖУХОТРУБНИХ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В. В. Євсєєв, A. І. Бронніков РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ «СУТНІСТЬ» БАЗ ДАНИХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ АДИТИВНОГО КІБЕРДИЗАЙНУ КІБЕРФІЗИЧНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Д. С. Антонюк, Т. А. Вакалюк, Г. В. Марчук, В. В. Дідківський ПРОГНОЗУВАННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ML.NET

О. В. Гайдаєнко, Г. С. Морозова, Н. В. Тендітна, М. В. Щербинін АНАЛІЗ МЕТОДІВ СИСТЕМИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ НА АЗС

Ю. В. Деркаченко, Т. В. Бауліна, Т. В. Кухтик СТРАТЕГІЧНА КАРТА ЯК ЧАСТИНА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Т. В. Кухтик, І. А. Гетьман, М. А. Держевецька ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ, МОДЕЛЕЙТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

І. Ф. Повхан ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІЧНОГО ДЕРЕВАШЛЯХОМ ПЕРЕСТАНОВКИ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Т. Ю. Соломко, Т. В. Бауліна, Т. В. Кухтик ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ PROJECT EXPERT У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

О. В. Терещенкова, К. В. Кондрашов АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОШУКУ ДЕФЕКТІВСУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Л. Ю. Главацька, В. А. Іщенко,, В. Г. Петрук ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ В УКРАЇНІ