Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 3-4 (474) 2018

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Парсяк В. Н., Жукова О. Ю., Парсяк Є. В. Визначення природи економічної безпеки організацій

ТЕПЛОТЕХНІКА

Коробейнікова В. О., Соломонюк Н. С. Теплопровідність блоків плавучості підвищеної теплостійкості на базі піноскла

Кузнецов В. В., Кузнецова С. А. Cнижение тепловой заметности кораблей класса корвет интенсификацией теплопередачи в элементах системы газовыпуска

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Черно О. О., Гуров А. П., Іванов А. В. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку електромагнітного вібраційного приводу автоматизованих технологічних ліній

Блінцов В. С., Сірівчук А. С. Застосування автономних підводних апаратів з радіобуєм для моніторингу підводної обстановки в портових районах

Лебедєв Д. О. Система керування зі змінною структурою для забезпечення максимальної швидкодії при стабілізації курсу судна

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Дубовий О. М., Макруха Т. О. Вплив виду комбінованого деформування на полігонізаційну субструктуру заліза та сталі У8