Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 4 (471) 2017

Титульна сторінка

Зміст

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Трунин К. С. Компьютерная модель динамики морской привязной системы с гибкой связью

Гук М. М. Аналіз формул для розрахунку водотоннажності порожнем бурових суден

Борисов В. Е., Волошин А. Ю. Перспективы применения водометных движителей на надводных кораблях

ЕНЕРГЕТИКА

Козлов О. В., Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П. Синтез та оптимізація нечітких регуляторів у системах керування піролізними реакторами

Мошенцев Ю. Л., Гогоренко A. А. Приближенное определение теплоотдачи в трубках теплообменных аппаратов для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Лебедев В. А., Жук Г. В., Драган С. В. Способы управления подачей элекктродной проволоки при дуговой механизированной сварке и наплавке

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Блінцов С. В., Грудініна Г. С., Алоба Л. Т. Математичне моделювання динаміки автономного підводного апарата на плоскій циркуляції

Богуславський Л. З., Овчиннікова Л. Є., Козирєв C. С. Інтелектуальна система керування імпульсним високовольтним джерелом живлення комплексу електрофільтрації та деструкції газових викидів

Богуславський Л. З., Чущак С. В., Куніженков В. В. Особливості впливу коронного розряду на поведінку електрода-струни в системах електрофільтрації

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Рыжков А. С. Управление качеством образования НУК по программе «4+0» с университетом науки и технологии Цзянсу

Савіна О. Ю. Концептуальна модель ціннісно-орієнтованого управління портфелями проектів наукомістких підприємств

Лепський В. В. Метод інтегрованого управління проектно-орієнтованим медичним закладом

Булгаков Р. В., Головань В. Г., Головань А. В. Методика розподілу преміального фонду за результатами виконання наукових проектів у вищих військових навчальних закладах

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Тимченко І. В., Мотигіна В. С. Дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів

Штейн П. В., Каримбердыев Р. В. Экологический кризис цивилизации и проблема изменения менталитета человека