Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 4 (478) 2019

Титульна сторінка

Зміст

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

О. А. Жученко, А. П., А. П. Коротинський Коротинський. Дослідження впливу витрати палива на температурні поля печі випалювання вуглецевих виробів

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

А. С. Зєніна-Біліченко Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості шляхом розвитку конкурентних переваг

О. Б. Каламан Генезис та сучасна парадигма стратегічного управління підприємством

І. С. Мареха Європейський досвід розбудови розумних мереж в умовах реформування енергетичного ринку

Т. В. Мірзоєва Тенденції кон’юнктури ринку лікарських рослин в Україні та світі

І. І. Нафус Соціальне інвестування як джерело нагромадження соціального капіталу

О. В. Перепелюкова Сучасні підходи до імітаційного моделювання просторового розвитку регіонів

А. В. Савіцький Застосування методу аналізу ієрархій у визначенні впливу зовнішніх факторів на формування прибутковості експортоорієнтованого підприємства

Л. Ю. Сударкіна Ідентифікація оптимальної стратегії управління ресурсозбереженням у сільському господарстві

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Η. Б. Тірон-Воробйова, А. Г. Данилян, О. Р. Романовська Баластна вода: електрогідроудар Юткіна – один із дієвих шляхів щодо її знезараження