Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 4 (482) 2020

Титульна сторінка

Зміст

СУДНОБУДУВАННЯ

П. С. Куценко КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ БУКСИРУВАНИХ ПІДВОДНИХ СИСТЕМ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК РАННІХ СТАДІЙ ЇХ ПРОЄКТУВАННЯ

К. В. Марінічева, О. М. Савінок, Т. А. Кобзар АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЯКОСТЕЙ МОРСЬКИХ ССАВЦІВ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ РОБОТИЗОВАНИХ МОРСЬКИХ АПАРАТІВ

О. М. Савінок, К. В. Марінічева, В. Б. Єгоров, К. Б. Тельпашов ПРОГРАМА “SOLIDWORKS PROFESSIONAL” І ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГІДРОБІОНІКИ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ПІДВОДНИХ АПАРАТІВ

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТУПЕНЯ НАПОВНЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІ ПОКАЗНИКИ РОТОРНО-ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

С. В. Бевз, С. М. Бурбело, В. В. Войтко МЕТОД РІВНОВАЖНОГО БАЛАНСУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ УСТАЛЕНОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Д. В. Костенко, С. Л. Трибулькевич ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ МАЛОПОТУЖНИХ УСТАНОВОК ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В. С. Блінцов, Л. Т. Алоба СИНТЕЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ВЕДЕНИМ АВТОНОМНИМ НЕНАСЕЛЕНИМ ПІДВОДНИМ АПАРАТОМ ЯК «АГЕНТОМ» ГРУПИ

Д. В. Мединський, Д. Л. Маляренко АВТОМАТИЗОВАНІ СПОСОБИ РЕЄСТРАЦІЇ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ В СИСТЕМІ НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АЕРОПОРТУ

І. Ш. Невлюдов, Д. С. Близнюк, Д. В. Гурін, Д. О. Нікітін, Є. А. Разумов-Фризюк, Р. Є. Стрілець ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ 3D ДРУКУ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Т. Ю. Соломко, Т. В. Бауліна, Т. В. Кухтик ПРИКЛАДНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Р. И. Чанышев МЕТОДИКА ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Н. В. Коваленко, І. В. Панасюк УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Т. А. Ковтун ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЄКТУ ЕКОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

В. В. Квасницький, М. В. Матвієнко, Є. А. Бутурля ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОШАРКУ ПРИПОЮ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СПАЯНИХ ВУЗЛІВ З ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ