Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 6 (462) 2015

Титульна сторінка

Зміст

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Заец А. Ю. К учету ледовых нагрузок в задачах проектирования инженерных сооружений для шельфа Азовского и Черного морей

Коробанов Ю. М., Кузнецов А. И., Коробанова А. А. Анализ особенностей определения коэффициентов концентрации напряжений в корпусных конструкциях

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Коваленко И. И., Антипова Е. А., Пугаченко Е. С. Комплексный анализ организационной структуры морского порта

Кабанова Н. Н. Проект управления дистанционным обучением студентов кораблестроительного института

Бурунсуз К. С. Особливості проектів розвитку енергетичних систем з використанням плазмохімічних елементів

Погорєлова О. В., Савич І. Р. Напрямки та особливості оцінки персоналу при управлінні науковими проектами ВНЗ

Погорєлова О. В., Левченко О. Г. Узагальнена модель процесів управління науковими проектами ВНЗ

Рижков С. С., Чернова Л. C. Діагностика ризикоутворюючих факторів промислових наукоємних підприємств та спосіб зниження вартості витрат на прикладі створення газотурбінних двигунів

ЕНЕРГЕТИКА

Радченко А. Н., Кантор С. А., Прядко А. И. Исследование бустерной ступени воздухоохладителя комбинированного типа

Радченко Н. И., Рами Камел Эл Герби Выбор холодильной мощности установки охлаждения воздуха на входе ГТУ для климатических условий Ливии

Радченко А. Н., Рамзи Камел Эл Герби Исследование охлаждения воздуха в тригенерационных комплексах автономного энергообеспечения в тропических условиях

Радченко Р. Н., Богданов Н. С. Тепловые нагрузки теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля на рейсовой линии

Георгиеш Е. В. Математическая модель массопереноса при экстрагировании из частиц идеальной (сферической) и реальной форм

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Тимченко І. В., Мотигіна В. С., Калюжин А. С. Розробка комп’ютерної мережі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного Бузько-Дніпровського лиманного каналу

Марченко В. Г., Лагутин А. Е., Липа А. И., Пономаренко А. П. Влияния фильтров различной степени очистки на аэроионный состав воздуха

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ремешевська І. В., Гурець Н. В., Савчук М. В. Розробка та реалізація екологічної політики як складової інтегрованої системи менеджменту промислового підприємства

Потай І. Ю. Контроллінг у стратегічному плануванні розвитку морських портів України

Єфімова Г. В. Ідентифікація та оцінка чинників формування вартості суднобудівних підприємств: теоретико-прикладні аспекти

Пащенко О. В. Інвестиційна складова реалізації фінансової стратегії суднобудування

Парсяк В. Н., Жукова О. Ю. Визначення позицій інжинірингу в життєвому циклі суднобудівних інновацій