Технології захисту навколишнього середовища

УДК 502:51:504.5

 

STUDY OF ENVIRONMENTAL RISKS OF THE HUMAN LOAD
ON THE ECOSYSTEMS OF CONFINED WATER AREAS
OF SEAWAY CANALS

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ОБМЕЖЕНИХ АКВАТОРІЙ МОРСЬКИХ СУДНОХІДНИХ КАНАЛІВ

 

Inna V. Tymchenko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID: 0000-0002-1956-1065

Victoria S. Motyhina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID: 0000-0002-0914-4671

 

І. В. Тимченко,

канд. техн. наук, доцент

В. С. Мотигіна,

аспірант

 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
м. Миколаїв

 

Abstract. The article presents the results of the study of environmental risks of the human load affecting the ecosystems of confined water areas of seaway canals.… [1800 знаків]

Key words: environmental safety; risk; water area; pollution; human impact.

 

Анотація. Представлено результати дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів і визначено основні категорії екологічних ризиків... [1800 знаків]

Ключові слова: екологічна безпека; ризик; акваторія; забруднення; антропогенний вплив.

 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Активна діяльність морських портів, розвиток морської інфраструктури й пов’язане з цим активне судноплавство в морських суднохідних каналах призводить до забруднення навколишнього середовища, ставить під загрозу екологічну рівновагу морських екосистем й спричиняє екологічні ризики певних категорій і наслідки різного масштабу…

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему оцінки екологічних ризиків розглянуто в роботах вітчизняних науковців: В. В. Добровольський [1], С. П. Іванюта [2]…

 

МЕТОЮ РОБОТИ є розробка моделі управління екологічними ризиками антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів на основі вивчення й оцінки їх рівнів.

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз досліджень щодо екологічних ризиків та їх класифікації [5, 6] дозволив сформувати такі категорії екологічних ризиків і деталізувати їх щодо антропогенного впливу на обмежені акваторії морських суднохідних каналів…

 

ВИСНОВКИ

Досліджено екологічні ризики, що виникають під час транспортування й перевантаженні вантажів через суднохідні канали (зокрема, індивідуальні ризики, що призводять до пошкодження окремих видів флори й фауни акваторії й прибережної території, порушення гідрологічного режиму, втрати рекреаційних ресурсів та ін.)…

REFERENCES

[1] Dobrovolskyi V. V. (2011). Ekolohichna bezpeka i ryzyk: deiaki poniatiino-katehorialni utochnennia [Ecological safety and risk: some conceptual and categorical clarification]. Ekolohichna bezpeka, no. 1 (11), pp. 17–20.

[2] Ivaniuta S. P. (2013). Ekolohichna bezpeka rehioniv Ukrainy [Environmental safety of the regions of Ukraine]. Stratehichni priorytety, no. 3 (28), pp. 157–164. Retrieved from: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
C21COM=2&I21DBN=JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spa_2013_3_23.pdf

[…]

  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] Добровольський В. В. Екологічна безпека і ризик: деякі понятійно-категоріальні уточнення. Екологічна безпека. 2011. № 1 (11). С. 17–20.

[2] Іванюта С. П. Екологічна безпека регіонів України. Стратегічні пріоритети. 2013. № 3 (28). С. 157–164. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/
cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spa_2013_3_23.pdf.

[...]

 

Завантажити приклад оформлення у форматі docx