Етичні принципи редакції

Політика Збірника наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова базується на міжнародній практиці щодо забезпечення авторського права і на етичних принципах, підтримуваних спільнотою провідних видавців наукової періодики Committee on Publication Ethics (COPE) і Budapest Open Access Initiative.

 

Редакція збірника керується наступними етичним принципами:

- редакційна неупередженість;

- дотримання наукової етики при рецензуванні статей, заохочення чесної наукової дискусії між авторами та рецензентами;

- відхилення рукопису статті при наявності в ній випадків прямого запозичення матеріалів інших авторів без посилань на першоджерела (плагіат);

- нерозголошення персональних даних авторів і рецензентів та іншої інформації, отриманої в ході професійної взаємодії;

- запобігання конфліктів інтересів між видавцем, членами редакційної колегії, рецензентами і авторами.

 

Етичні принципи рецензування статей

Редакційна колегія орієнтує рецензентів на те, щоб вони вносили свій внесок у поліпшення якості статті шляхом її наукового редагування.

 

Рецензенти повинні керуватися наступними етичними принципами:

- рецензування тільки тих рукописів, для оцінки яких вони володіють достатніми знаннями;

- своєчасність рецензування;

- дотримання конфіденційності експертної оцінки;

- об'єктивність і конструктивність при складанні рецензії;

- рецензенти не повинні використовувати інформацію, отриману при рецензуванні, в особистих цілях або інтересах інших осіб.

 

Етичні принципи для авторів збірника

Всі, хто вніс значний внесок в дослідження і / або підготовку тексту статті, повинні бути вказані в якості авторів. Порядок зазначення прізвищ у групи авторів визначається самими авторами.

 

Автори повинні керуватися наступними етичними принципами:

- оригінальність і наукова новизна досліджень;

- достовірність отриманих результатів;

- визнання внеску інших осіб, обов'язкова наявність бібліографічних посилань на використані роботи;

- інформування про виявлення істотних помилок або неточностей в публікації і взаємодія з редакцією з метою якнайшвидшого виправлення виявлених помилок або вилучення публікації;

- неприпустимість будь-яких типів плагіату.